Профил на компанија

Сметката на администраторот на профилот на компанијата овозможува управување со информациите за компанијата.

Екранот за управување со компанискиот профил е достапен преку Детали за сметката

Откажување

Корисниците имаат можност да се откажат од приклучување кон профилот на компанијата. Со изборот на откажување, корисникот може да ја наведе причината за неговото откажување при поднесување на барањето. По поднесување на формата за откажување системот го одјавува корисникот, но тој ја задржува акредитацијата. Доколку сака повторно да ја користи сопствената сметка, корисникот треба да се најави со истата акредитација - овој пат корисникот функционира надвор од профилот на компанијата.

Промена на информациите за компанијата

Администраторот на профилот на компанијата има можност да направи промени во деталите на компанијата.

Управување со корисниците

Администраторот на профилот на компанијата има можност да ги управува корисниците кои се додаваат кон профилот на неговата компанија.

Покана до корисниците да се придружат кон профилот на компанијата
Промовирање на корисник за администратор на компанијата, повлекување на корисник од администратор на компанијата или отстранување на корисници од профилот на компанијата