Најава

Акредитиви

Корисниците можат да се најават со приложување на своите акредитиви во формата за најава, без оглед на нивниот тип на сметка.

Во случај на доставување на неважечки акредитиви или непостоење на корисничка сметка, корисникот добива соодветна порака.

Во спротивно, успешно се најавува на системот. Првиот екран кој корисникот го гледа пред себе е неговата контролна табла.

Корисниците исто така можат да се најават со помош на надворешен сервер за авторизација. Кога ќе се избере овој тип на автентикација, корисникот се пренасочува на надворешниот сервер за авторизација и ги поднесува своите ингеренции. Откако ќе се автентицира со надворешниот сервер за овластување, корисникот се пренасочува назад на SignPlus. SignPlus ќе провери дали веќе постои корисник со исти адреси на е-пошта и ќе го поврзе со постоечката сметка или ќе создаде нова сметка за тој корисник.

Внесете акредитиви за корисничката сметка за да се најавите.

Дво-факторска автентикација

Корисникот е во можност дополнително да ја обезбеди најавата на неговата сметка со дво-факторска автентикација (2ФА).

Во зависност од конфигурираното ниво на безбедност, системот ќе испрати код за потврда кој корисникот мора да го внесе по внесувањето на валидни акредитиви за пристап до неговата сметка.

Внесете го 2ФА кодот

2ФА кодот е валиден 120 секунди

Ресетирање на лозинката

Корисникот може да ја ресетира својата лозинка со внесување на неговото корисничко име (e-mail адреса) во формата.

Откако формата ќе се поднесе, корисникот ќе добие e-mail со упатство за ресетирање на својата лозинка.

Внесете го корисничкото име за да добиете инструкции