Ценовник

Корисникот може да ги види цените за секоја услуга што системот ќе му ги наплати (во случај услугата да биде искористена).

Цените се достапни само за најавените корисници.

Цените ќе се користат за пресметување на вкупната цена по искористена услуга. Вкупната цена е прикажана на корисникот пред услугата да биде побарана и обработена.