Регистрација

Ако немате креирано Sign Plus корисничка сметка, може да се регистрирате со внесување на валидна e-mail адреса и безбедносен код.

За да продолжите со регистрацијата, следете ги инструкциите што се испратени на Вашата e-mail адреса.

Во следниот чекор при регистрација, морате да одберете каков тип на сметка сакате да отворите. Може да одберете помеѓу "Лична Сметка" или "Компаниски Профил".

Лична Сметка

Одберете креирање на лична сметка
Внесете лични информации во формата
Креирана е лична сметка

Компаниски Профил

Одберете креирање на компаниски профил
Внесете лични информации и информации за компанијата во формата
Креиран е компаниски профил и администратор на профилот на компанијата