Адресар

Корисник може да дефинира листа на лични контакти што може да се користат во различен контекст на SignPlus.

Корисник може да управува со сите лично дефинирани контакти.

Корисник може да избере дали непознатите е-маил адреси доставени во делот за додавање потписници ќе бидат зачувани во неговиот адресар или не. Може да се конфигурира и преку секцијата My Account.