Издавање на временски печат за датотека

Услугата за поставување на временски печат им овозможува на корисниците да издадат токен со временски печат како доказ за интегритет на документот.

Прикачете документ

Корисниците можат да добијат дигитален токен за временски печат за сите типови на документи со нивно прикачување на системот. Документот може да биде прикачен со користење на "Повлечи и спушти (Drag and drop)" механизмот, или со притискање на копчето "Изберете документ" и селектирање на документот од локалното складиште.

Цена

Пред извршување на операцијата, корисниците можат да ја прегледаат вкупната цена за услугата, која што ќе биде наплатена откако ќе се издаде токенот за временски печат.

Преземете го токенот за временски печат

По одобрување на операцијата со притискање на копчето "Издади временски печат", системот ќе издаде токен за временски печат и на корисникот ќе му биде понудена опција за преземање.

Безбедност

Кога корисникот користи дополнителна безбедност на услуги треба да го внесе и авторизацискиот код кој што е испратен од системот.

Ако внесениот безбедносен код е валиден, системот ќе ја изврши операцијата. Во спротивно, корисникот ќе добие известување за невалиден кориснички внес.